Chờ Diêu Bông

Tác giả:

Tình ta mang đậm nét rêu phong

Nên em thương nhớ mãi trong lòng
Diêu bông anh có tìm chưa nhỉ?
Mà gió thu đà nhuốm sang đông

Aó trắng em còn e ấp giữ
Như mối tình ta vẫn ước mong
Mai dù chỉ còn trong giấc mộng
Em vẫn đợi chờ lá diêu bông…..

06/15/2002

Thảo luận cho bài: "Chờ Diêu Bông"