Chờ Đợi !

Tác giả:


Vẫn khắc khoải chờ đợi một giấc mơ
Khi tỉnh giấc thấy lạc loài trống vắng
Đêm huyễn hoặc cảm ra lòng sâu lắng
Mãi cứ chờ và đợi một niềm riêng

Từng phút giây chờ đợi những linh thiêng
Giữa giao hoà hồn trời cùng tim đất
Nỗi thất vọng đã quay về rất thật
Mối duyên trời đã rụng vỡ từ lâu

Mỗi khoẳnh khắc chờ đợi phép nhiệm màu
Bốn mùa tròn xoay quanh vùng kỷ niệm
Nhưng ái ân đã chôn vùi miên viễn
Thu phai tàn , và đông giá tàn hơi

Ngậm ngùi đau chờ đợi một khoảng trời
Vầng mây xanh và một thời nắng ấm
Oái oam sao , bão giông gần đây lắm
Xóa tan dần những ảo ảnh mù khơi

Ta tỉnh dậy – thấy hồn xác rã rời

Tử Nhi

 

Thảo luận cho bài: "Chờ Đợi !"