Chợ Đồng

Tác giả:

Tháng chạp hai mươi bốn chợ Đồng

Năm nay chợ họp có đông không ?
Dở trời, mưa bụi còn hơi rét,
Nếm rượu, tường đền được mấy ông ?
Hàng quán người về nghe xáo xác,
Nợ nần năm hết hỏi lung tung
Dăm ba ngày nữa tin xuân tới
Pháo trúc nhà ai một tiếng đùng.

Thảo luận cho bài: "Chợ Đồng"