Cho Em Chiều Cuối Tuần

Tác giả:


4/4_D Maj_Twist

1.
Anh cho em chiều cuối tuần…
– cho nắng ấm reo vui
– cho công viên hẹn hò
– cho tình mình xôn xao…

2.
Ta theo nhau vào cõi mộng…
Ta thắp sáng tin yêu
Ta tô son cuộc đời
Ta tìm về tương lai…

Điệp khúc:

Rồi ta sẽ chung nhau hẹn ước
Cùng xây đắp tương lai tuyệt vời
Có gió mát ca vang tình khúc
Có nắng ẩm điểm son nét cười
Có mắt biếc nhìn nhau xuyến xao
Tay trong tay tin yêu vào đời…

 

Thảo luận cho bài: "Cho Em Chiều Cuối Tuần"