Chờ Em

Tác giả:

Chim đã hót mà trời chưa rạng
Hương tóc ai còn vương gối mây
Xa nhau mới biết tình vô hạn
Tựa cửa bâng quơ đếm từng ngày
Ôi nhớ môi cong sầu man dại
Ôi mắt lệ nào khóc chia tay
Phòng hẹp giờ sao mênh mông quá
Ðốt điếu vô thường mơ dáng ai.

(1995)

Vĩnh Hảo

Thảo luận cho bài: "Chờ Em"