Cho Một Ngày Sinh

Tác giả:

Tặng chị Ðoàn Lê

Thế là chị ơi !
Rụng bông gạo đỏ
Ô hay, trời không nín gió !
Cho ngày chị sinh

Ngày chị sinh trời cho làm thơ,
Cho nết buồn vui bốn mùa trăn trở,
Cho làm một câu hát cổ,
Ðể người lí lơi.

Vấn vương với sợi tơ trời !
Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan.

Thảo luận cho bài: "Cho Một Ngày Sinh"