Chờ, Ngày Mai

Tác giả:

Ta lại chờ ai, đợi chờ ai??

Khi người không thể có an bài
Câu xứng ta đành chôn vào mộ

Để ta hy vọng sẽ quên ngay
Nhưng sao ta cứ đợi chờ ai ??

Đợi người không cận sánh vai này
Người tít mù khơi như cất gót
Một kiếp phong trần chọn đắng cay

Thế mà ta vẫn đợi chờ ai..

Nhìn mây, nhìn gió, ngóng trông hoài
Ta cười, ta hét, ta vui lắm
Chờ người, ta hẹn nhé, ngày mai.

Thôi thì ta ráng đợi chờ ai

Cho qua hết cả tháng ngày dài
Rồi ta để tóc bay theo gió..
Một khúc nhạc buồn nghe thấm say
MT

Thảo luận cho bài: "Chờ, Ngày Mai"