Cho Nhau Dăm Phút Bán Trời

Tác giả:

Cho nhau dăm phút đăng quang

Phút trôi mê sảng, phút bàng hoàng rơi

Cho nhau dăm phút bán trời
Chiếc hôn việt dã gọi đời lãng du

Cho nhau dăm phút ngất ngư
Ðất hư địa chấn, trời hư bão cuồng

Cho nhau dăm phút hoang đường
Trăm năm còn lại tang thương cũng đành.

Thảo luận cho bài: "Cho Nhau Dăm Phút Bán Trời"