Chờ Nhau Đến Bao Giờ

Tác giả:

mùa thu không thấy em về
ngày đã chìm theo những ước mơ
ngàn dặm đường bay dài nỗi nhớ
còn mãi chờ nhau đến bao giờ

kỷ niệm vùi chôn trang cổ tích
tình cũng tàn phai như tháng năm
và chút nỗi niềm nào ai biết
im lặng cùng ta chiếc lá vàng

mùa thu không thấy em về
tiếng đàn ai dạo khúc chờ mong
chỉ còn mình ta trên lối cũ
chợt thấy heo may với muộn màng

Nghe NP Tịnh Hiếu hát:

Thảo luận cho bài: "Chờ Nhau Đến Bao Giờ"