Chờ Nhau

Tác giả:

Láng giềng đã đỏ đèn đâu

Chờ em ăn dập miếng giầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau.
Ai làm cả gió đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho trầu đổ non.

1937

Thảo luận cho bài: "Chờ Nhau"