Chó Sói Và Giàn Nho

Tác giả:

Chó sói kia ở nơi rừng ấy,

Đương đói lòng lại thấy giàn nho.
Mấy chùm vừa chín vừa to,
Nước da đỏ thắm, thơm-tho ngọt-ngào.
Cậu sói cũng ước ao được bữa,
Nhưng giàn cao không với đến nơi.
Chê bai sói lại được lời:
– Nho xanh chẳng xứng miệng người phong lưu.

Thảo luận cho bài: "Chó Sói Và Giàn Nho"