Cho tôi chia

Tác giả:

Gửi các bạn văn Rumani
Cho tôi chia một phần Hắc Hải
Chia những con sóng tung bờ
Chia những rặng liễu thở than…

Hắc Hải chiều nay sóng cứ xô bờ
Cho tôi chia cùng Eminescu nỗi sầu tư dịu ngọt
Rumani cốc rượu nồng chợt nhấp
Tưởng đang rụt rè khai vị cả trời Âu

Cho tôi chia những phép nhiệm mầu
Để được biến mình thành cỏ, cây vô sự
Được biến thành đất ru bước chân dịu nhẹ
Được làm trăng len lỏi trái tim em
Neptun-Hắc Hải-Rumani 2004

Thảo luận cho bài: "Cho tôi chia"