Chơ Trưa, Mộng Thi Sĩ

Tác giả:

thi sĩ mộng mị loay hoay
lụi cụi hí hoáy viết bài thơ say
tập tễnh vần luý tuý quay
tập tành bày đặt men cay đan sầu
bác Vũ Hoàng Chương quở “còn lâu ..
dở hơi vờ vịt mấy câu, say gì ?”

thi sĩ mộng mị cười khì
đang vui … dưng .. khóc tựa khi điên khùng
gom chữ nghĩa dệt mông lung
gượng điên, mực thướt đóng khung câu từ
bác Bùi Giáng quát “hứ .. hừ ..
tâm u mê, ý lừ khừ (nhưng) chẳng điên”

nóng bức, nắng rực bên hiên
không ngủ, mà chợt tỉnh liền cơn mơ
vỡ mộng thi sĩ tài thơ
trở về thực tại thẩn thờ giữa trưa
ve vẩy quạt lá, buồn chưa ..
mớ rau cải héo, chợ thưa… ế hàng!

Thảo luận cho bài: "Chơ Trưa, Mộng Thi Sĩ"