Chợ vùng mới giải phóng

Tác giả:

Cây trơ ngọn cụt nửa chừng.
Gốc đa hay góc mít? từng bóng xanh.

Mái nghiêng kèo sắt chênh vênh.
Cỏ len bom đạn phủ xanh chiến trường.

Chợ vào, chợ những người thương.
Áo xanh bộ đội, áo hường dân quân.

Bé em nhảy nóc xe tăng
Đùa vui cho bõ ở hầm khát khao.

Chợ nghèo hái má làm rau.
Cau khô hàng mẹ miệng trầu vẫn tươi.

Nén hương thơm nức dòng đời
Bố mừng giải phóng nhớ ai nén trầm.

Chốt về du kích chen chân
Thanh thanh nón lá tay cầm thiết tha.

Chợ ta họp giữa quê ta.
Trùm lên đồ nải nắng xoà âm thanh.
Chợ Của, xuân 1973

Thảo luận cho bài: "Chợ vùng mới giải phóng"