Chơi Khán Đài

Tác giả:

Êm ái chiều xuân tới Khán Đài
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai
Bốn mùa triêu mộ, chuông gầm sóng
Một vũng tang thương, nước lộn trời
Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn
Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi
Nào là cực lạc là đâu tá?
Cực lạc là đây, chín rõ mười
(Quốc văn tùng ký)

Khảo dị:
– Bản Âm tập ca
Tựa đề: Vịnh đăng đài tức cảnh
Câu 3: Bốn mùa chiêu mộ chuông âm sóng
Câu 5: Bể Sở ngàn trùng khôn tát cạn

– Bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Đăng đài tức cảnh
Câu 1: Êm ái chiều xuân tới cửa Đài
Câu 3: Bốn mùa triêu mộ chuông âm sóng
Câu 5: Bể Sở ngàn trùng khôn tát cạn
Câu 8: Độc lạc là đây chín rõ mười (chỉ sự vui thú riêng một mình)

– Bản Văn đàn bảo giám (chép tác giả là Bà huyện Thanh Quan)
Tựa đề: Chơi đài Khán Xuân
Câu 3: Ba hồi triêu mộ, chuông gầm sóng

Nguồn:
1. Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Chơi Khán Đài"