Chơi mưa …

Tác giả:

Anh rặng núi em chỉ là sương cỏ

Buổi bình minh đứng hóng gió chờ mưa
Ngơ ngẩn quá như trẻ nhỏ bông đùa
Vào cuộc vui nghịch bong bóng nước

Sợ chi anh? Trái đắng như khổ qua
Nếm một lần đâm thích thử lần nữa
Sợ chi anh? nước mắt lấp hồn đau
Em cất đầy mai mốt sẽ làm giàu

Giàu khổ não tha hồ hồn rền rĩ
Đợi ngày mưa đếm vừa một túi thơ
Điệu rơi rơi em tưởng mình thi sĩ
Có biết đâu mình chỉ sống trong mơ

Tàn cuộc tình đong đầy kinh kệ buồn
Hêt cuộc chơi tim đổ máu lệ tuôn
Trên cánh gió gởi đi một tâm sự
“Mưa cuộc tình, hồn vỡ, dập tan tành”

Thảo luận cho bài: "Chơi mưa …"