Chơi thuyền Hồ Tây

Tác giả:

Thuyền lan nhè nhẹ
Một con thuyền đủng đỉnh dạo Hồ Tây.
Sóng rập rờn sắc nước lẩn chiều mây,
Bát ngát nhẽ dễ trêu người du lãm.
Yên thuỷ mang mang vô hạn cảm,
Ngư long tịch tịch thục đồng tâm
.
Rượu lưng bầu, mong mỏi bạn tri âm.
Xuân vắng vẻ, biết cùng ai ngâm hoạ?
Gió hây hẩy bõng nức mùi hương xạ,
Nhác trông lên, vách phấn đã đôi bài.
Thơ ai, xin hoạ một vài.
Hồ Tây: hồ ở phía tây thành phố Hà Nội, còn có tên là hồ Lãng Bạc.

Thảo luận cho bài: "Chơi thuyền Hồ Tây"