Chớm Thu … Xưa

Tác giả:

Buổi sáng đến trường trời gây gây lạnh
Nghe như hơi thu bàng bạc đất trời
Hai bên đường vài cánh lá vàng rơi
Lòng tư lự trăm điều không tên tuổi

Nghe một thoáng mùa xưa réo gọi
Ở ven trời, từ một cõi xa xăm
Có thu vàng và mắt đẹp đăm đăm
Soi tiền kiếp, chân dung, ta bối rối

Cũng thoáng chút, một lần ai hờn dỗi
Đôi môi khô, mím chặt, cuối trời chiều
Ta ôm đàn dạo khúc nhạc đìu hiu
Mà sênh phách hững hờ, thu chớm lạnh

Có nhiều buổi góc sân trường hiu quạnh
Ngồi tương tư, buông tiếng hát ơ hờ
Nhặt lá vàng ta tập tễnh làm thơ
Chép thành tập kẹp vào trong sách mượn

9/2001

Thảo luận cho bài: "Chớm Thu … Xưa"