Chớm Thu

Tác giả:

Nhặt từng chiếc lá vàng rơi

Nghe đàn chim nhỏ bên trời gọi nhau
Gió xuyên cành lá xạc xào
Chiều đi xuống thấp, mây cao mấy từng
Thu đi, thu đến bao lần
Sao luôn có chút bâng khuâng, dịu dàng

Hè đi thu cũng vừa sang
Vẩn vơ đi nhặt lá vàng chiều nay
Vung tay thả lá thu bay
Phất phơ như bướm đón ngày chớm thu

9/2001

Thảo luận cho bài: "Chớm Thu"