Chọn người gầy mà chữa

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chọn người gầy mà chữa


Một thầy lang chữa bệnh thế nào đến nỗi người ta chết. Nhà chủ dọa đưa lên quan. Thầy lạy lục, kêu van mãi. Nhà chủ bắt phải khiêng quan tài đi chôn mới tha. Thầy đành về nhà, gọi vợ và hai thằng con trai lớn đến, bốn người bốn góc khiêng đi. Người chết béo, quan tài nặng, cả nhà khiêng méo mặt.

Đi được nửa đường, thầy than thở:

– Làm người chớ học nghề thuốc!

Người vợ nói thêm:

– Làm thuốc khổ đến vợ con!

Con trưởng ngậm ngùi:

– Cái quan tài này, đầu nặng chân nhẹ, khiêng khó quá!

Người con thứ ôn tồn khuyên bố:

– Từ nay, thầy có chữa thì chọn người gầy mà chữa, thầy ạ!
 

Thảo luận cho bài: "Chọn người gầy mà chữa"