Chôn Vùi Kỷ Niệm

Tác giả:


Em đã xa rồi còn thương còn nhớ gì?
Duyên đã không thành để mộng lưu luyến chi
Người đi pháo đỏ nhuộm đường
Còn ai gió bạc dặm trường
Ai chờ ai cuối sông Tương.
Tôi sẽ đi tìm lãng quên cùng kiếp nghèo
Xin trả cho người tất cả dĩ vãng của nhau
Mình không nên nghĩa vợ chồng
Thì thôi những chuyện của lòng
Chôn vùi kỷ niệm là xong.
ĐK:
Xin cho người đi gấm hoa nở đầy phương đó
Say đắm ngàn giấc mơ
Cho tôi bình yên ngắm thời gian lướt qua hồn
Không bặn lòng không vấn vương
Cuộc đời thêm mến thương.
Tôi chẳng bao giờ còn than còn trách gì?
Xem chuyện chúng mình như là mây thoáng bay
Để mai nếu phải một lần
Cùng ai kết chuyện hồng trần
Thương về tâm sự ngàn năm…!!! 

 

Thảo luận cho bài: "Chôn Vùi Kỷ Niệm"