Chọn

Tác giả:

Trời sao Canada 
Núi non Virginia 
Cồn sương sông xứ Mỹ 
Nơi nào đẹp lòng ta? 

Nếu bắt anh phải chọn 
Anh tìm chốn thanh bình 
Cho vẹn nghĩa trọn tình 
Sao em đứng làm thinh? 

Thảo luận cho bài: "Chọn"