Chống chế

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chống chế


Một tên trộm bị bắt quả tang ăn trộm trâu. Người ta đóng gông giải huyện. Quan huyện hỏi:

– Mày dám cả gan ban đêm vào nhà người ta, ăn trộm trâu phải không?

Nó thưa, vẻ tội nghiệp:

– Oan cho con lắm. Con chỉ lấy sợi dây thừng mà thôi.

Quan lại hỏi:

– Thế, đầu sợi dây có trâu không?

Tên ăn trộm thưa:

– Bẩm quan, con trâu ấy chủ nhà buộc vào, chứ con không buộc.

Thảo luận cho bài: "Chống chế"