Chồng Chúa, Vợ Tôi

Tác giả:


Trình bày:
__ & __

Từng vết, từng vết bầm, sưng vù lên thâm tím, mặt em tựa kim châm, hôm qua chồng em đánh, bây giờ đau quá chừng.

Cùng số phận lấy chồng, bao nhiêu người ấm êm, riêng em nhiều thiệt thòi, chồng chúa còn vợ tôi, chồng đánh em tơi bời.

Em xin thề với lòng, và hứa từ bữa nay, mỗi lúc chàng nổi sùng, chàng muốn đập đánh em.

Là lúc mình trả thù, em gọi ngay phú lít, chàng vô tù ngồi chơi, em tuy rằng yêu anh, nhưng phải cho anh chừa.

 

Thảo luận cho bài: "Chồng Chúa, Vợ Tôi"