Chợt nghe môi đắng, nghẹn ngào niềm đau…

Tác giả:

Đưa tay
đón lấy
xanh
xao…

Chợt nghe…
môi…
đắng,
nghẹn ngào
niềm đau

Muộn màng…
níu kéo
đời
nhau

Chơi vơi
giữa vực
vạn
sầu
xoay quanh

Thảo luận cho bài: "Chợt nghe môi đắng, nghẹn ngào niềm đau…"