Chú Cò

Tác giả:


Đỗ Văn Nhị phỏng theo ca dao


 

[ Dm – 2/4 ]

Ba bề bốn bên bờ vùng bờ thửa
bốn bên ba bề một hôm
Một hôm chú cò đi ăn đêm
đêm khuya giữa đồng lúa tốt (ơ)
lúa tốt ba bề bốn bên chú ta lạc lối đường về

Loay hoay, loay hoay chú giở văn tự ra xem
Ra xem chỉ thấy ba bề mươn máng (ơ)..
Sáng ra chú mới tìm lối về
Ô hay ! Chú vạc cũng chuyện rằng …
Ba bề bốn bên.. bạt ngàn lúa chín
Nến chú lạc ối về (ơ)…

 

Thảo luận cho bài: "Chú Cò"