Chủ Nhật

Tác giả:

*cho người cùng tôi phạm tội…

Giáo đường chuông khóc
Ghế ngồi lặng câm
Chúa treo thân ngọc
Em ngồi trùm khăn

Lời kinh sám hối
Vọng từ vực sâu
Em người có tội
Chuỗi hạt trầm châu

Mảnh xương A-đam
Trái táo E-và
Em môi rắn độc
Địa đàng thăng hoa

Thắp cây nến mới
Ngọn lửa thần linh
Thiên đường xin đợi
Em chưa bỏ tình…

Phù Dung
Mar.05.2006

Thảo luận cho bài: "Chủ Nhật"