Chủ Nhật Tươi Hồng (Beautiful Sunday)

Tác giả:


Phạm Duy


Sớm mai tươi hồng, một ngày tươi đẹp
Mình tới công viên cùng một miền ấm êm.
Ngày vui mừng, ôi Chủ Nhật tươi nắng hồng!

CHORUS:

Ha ha ha! Thấy không ngày Chủ (u) Nhật?
Ngày hôm nay, ta vui chơi trong ngày tươi (y) đẹp.
Rồi em nói, nói, nói, nói yêu người, yêu (ư) mình.
Ố ô ô ồ thật ngon lành, ôi Chủ Nhật trong ái tình!
. . . . . . . .

Có em trong vườn, vườn hoa thắm tươi.
Và đến bên em rồi, thì em nói ngay :
Thật tươi lành, ôi Chủ Nhật, hai đứa mình.
(về CHORUS)

. . . . .
Sẵn xe đây rồi, cùng nhau phóng chơi.
Ngồi ép bên nhau rồi, cười trong gió vui.
Thật tưng bừng, ôi Chủ Nhật trên phố phường.
(về CHORUS)
. . . . . .

Sớm mai tươi cười, một ngày đông người,
Vạt nắng soi trên đời, và soi lứa đôi.
Ngày kéo dài, ôi Chủ Nhật trên cõi đời.
(về CHORUS)

Beautiful Sunday
( Daniel Boone )

Sunday morning, up with the lark
I think I’ll take a walk in the park
Hey, hey, hey, it’s a beautiful day
I’ve got someone waiting for me
And when I see her I know that she’ll say
Hey, hey, hey, what a beautiful day

Hi, hi, hi, beautiful Sunday
This is my, my, my, beautiful day
When you said, said, said, said that you loved me
Oh my, my, my, it’s a beautiful day

Birds are singing, you by my side
Lets take a car and go for a ride
Hey, hey, hey, it’s a beautiful day
We’ll drive on and follow the sun
Making Sunday go on and on
Hey, hey, hey, it’s a beautiful day

Hi, hi, hi, beautiful Sunday
This is my, my, my, beautiful day
When you said, said, said, said that you loved me
Oh my, my, my, it’s a beautiful day

Hi, hi, hi, beautiful Sunday
This is my, my, my, beautiful day
When you said, said, said, said that you loved me
Oh my, my, my, it’s a beautiful day

Hi, hi, hi, beautiful Sunday
This is my, my, my, beautiful day
When you said, said, said, said that you loved me
Oh my, my, my, it’s a beautiful day 

 

Thảo luận cho bài: "Chủ Nhật Tươi Hồng (Beautiful Sunday)"