Chưa Biết Tên Bài (tình Không Biên Giới???)

Tác giả:


Người ơi, hát chi bao lời oán sầu
Xót thương tình vợ chồng Ngâu
Khóc than đã vắng sông sâu
Một khi đôi lòng đã nói nên câu
Không nhờ Ô Thước bắc cầu
Mộng hồn mình vẫn bên nhau

Người ơi thấy chăng chi mừng nắng đào
Hát vang lời ngập trời cao
Cớ sao người mãi thương đau
Ngày thơ đâu vài mang để trôi qua
Dặm tình cho nước mây hờ
Nhủ đời mình sẽ lên hoa

Ta xa cách nhau tuy xa đôi đường
Tuy không xa lòng bởi tình không chia biên giới
Ta xa cách nhau xa ba năm rồi
Nhưng không xa hoài vì duyên ta còn xuân tới

Người ơi tóc xanh đang nhuộm mái đầu
Nắng mai đương đẹp từ lâu
Chớ than trời lắm mưa Ngâu
Một khi đôi lòng đã quyết thương nhau
Cho dù cách bến ngăn cầu
Mộng hồn mình có xa đâu

Tham khảo:
1. Hà Thanh trình bày trong chương trình ca nhạc của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, trên làn sóng điện của thập niên 1960s, tuyển chọn trong băng nhạc Anh Ngọc 4.

 

Thảo luận cho bài: "Chưa Biết Tên Bài (tình Không Biên Giới???)"