Chưa biết tựa

Tác giả:


Trong đất có hoa
Trong hoa có trời
Trong ta có một khoảng đời để yêu

Trong nắng có gió
Trong gió có mây
Trong ta có những tháng ngày với nhau

Trong đêm có mộng
Trong mộng có người
Trong ta có những niềm vui tuyệt vời

Trong những ngậm ngùi
Có nhiều nỗi nhớ
Trong từng hơi thở
Có những niềm riêng
Trong ta có nỗi ưu phiền lặng thinh
Có trời cho một bình minh
Có ta vui nỗi một mình nhớ, quên

 

Thảo luận cho bài: "Chưa biết tựa"