Chưa biết

Tác giả:

Đừng giấu em anh có một trái tim biết khóc
Một trái tim khao khát vỗ về
Trái tim non, trái tim mềm quá thể
Trước em mà sao nỡ giấu che đi
Anh giấu em, em nhầm lẫn thì sao
Ai che giấu quãng đời riêng gió bão
Anh yêu dấu khép làm chi cánh cửa
Ngõ đời anh em đứng đợi lâu rồi.

Anh giấu em, em nhầm lẫn thì sao?
Ngõ đời anh em đứng đợi lâu rồi
Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
Em đứng đợi bao mùa không dám nhặt
Lá xanh về người, về với em lá úa
Lá bây giờ ơi, lá của em chưa?

Thảo luận cho bài: "Chưa biết"