Chưa Đủ

Tác giả:

Đoản thơ của em chữ không đủ đắm
say muột hồn anh trói dấu nặng huyền

Chữ yêu của em không đủ nét duyên
nợ cũng lao nhao chơi trò cút bắt

Nên mưa thờ thẫn
giọt vắn giọt dài khẩn đất hứng đau

Anh ơi nửa trăm năm còn nhớ đến nhau
Xoay tim đủ vòng ghì khi dừng lại

Nắng còn tê tái
tia rực tia xiên nén đất cằn hoang

Em ơi cuối đời nhỡ bén hương tàn
Loanh quanh quấn qua khói đời bỗng mặc.

MT

Thảo luận cho bài: "Chưa Đủ"