Chùa Gia Lâm

Tác giả:

Tro lòng tàn mộng nhỏ
Chân dạo tới thiền đường
Cuối xuân sắc hoa nhạt
Rừng vẳng tiếng ve suông
Mưa tạnh trời bích ngọc
Hồ lặng lộ khuôn trăng
Khách về, tăng chẳng nói
Hoa thông rụng ngát vườn.

Trần Quang Triều đời Trần. Nguyễn Lang dịch thơ

Thảo luận cho bài: "Chùa Gia Lâm"