Chùa Hương Xa Lắm

Tác giả:

Chùa Hương xa lắm, em ơi!
Đò giang cách trở… chịu thôi cô mình!
Câu này anh nói thực tình
Anh đi thì phải cho anh mượn tiền
Chùa Hương ví độ đường liền
Anh xin điểm chỉ một nghìn ngón tay

Để dành tấm áo mẹ may
Để dành, em ạ! Đến ngày đôi ta….

Thảo luận cho bài: "Chùa Hương Xa Lắm"