Chùa Kim Cang – Phú Yên

Tác giả:

Chùa tọa lạc ở số 129/4 đường Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

 

 

 chính điện - Chùa Kim Cang

Vẻ cổ kính, uy nghi của ngôi chùa được vua ban hiệu Sắc Tứ

 
Chùa, khởi thủy, sáng lập từ thời Lê Trung Hưng, tọa lạc hướng tây chân núi Nhạn, thị xã Tuy Hòa. Khi đường hỏa xa xuyên Việt thiết lập, chùa dời về phía nam chân núi Nhạn, trên bờ sông Đà Rằng. Chùa, hiện nay, được hưng tu hai tầng với biển hiệu trên cổng tam quan: “Sắc Tứ Kim Cang Tự”. Dưới triều Lê, chùa được vua ban Sắc tứ, năm thứ năm niên hiệu Vĩnh Hựu (1739).

 

 

Chùa do ngài Tế Duyên, đời 36 dòng Lâm Tế khai sơn vào đời Lê Ý Tông, niên hiệu Vĩnh Hựu ngũ niên (1739).
Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu (nay đã 83 tuổi), là vị trụ trì đời thứ 7 đã tổ chức trùng tu ngôi chùa từ năm 1963 và bảo quản được nhiều bảo vật như: tấm biển “Sắc tứ Kim Cang Quan Tự”, giới đao, độ điệp do Bộ Lễ đời Vua Minh Mạng cấp cho ngài Đạo Viên hiệu Trí Giác (đời 38 dòng Lâm Tế, là vị tổ thứ ba của chùa) năm 1830. Chánh điện có tôn trí pho tượng Phật bằng đồng cao 0,90m và 2 tượng Hộ Pháp bằng đồng. Trong vườn chùa có 8 ngôi tháp mộ.

Thảo luận cho bài: "Chùa Kim Cang – Phú Yên"