Chưa Siêu Thoát Buồn

Tác giả:

mưa khuya mềm lá đợi chờ
giọt sương thức sớm ngẩn ngơ vấn lòng
hẹn ai xao xuyến ngóng trông?
nào ai hò hẹn, cõi hồn vắng thinh!

quá khứ nhạt nghĩa phai tình
hiện tiền tâm níu lời kinh lắng lòng
có là không với mênh mông
không là có với bềnh bồng thực hư

quá nhớ tôi hoá lừ khừ
tình yêu tôi đó, nát nhừ tịch liêu
u mê tâm mãi phiêu diêu
lời kinh bát-nhã chưa siêu thoát buồn!

Thảo luận cho bài: "Chưa Siêu Thoát Buồn"