Chúa Sinh Ra

Tác giả:


ÐK:
Chúa bởi Trời sinh xuống trần.
Ðem ơn phúc cho dân gian.
Chúa bởi Trời sinh xuống trần.
Ta cùng nhau hát vang.
Hát vang lên! Tiếng êm đềm ngợi khen Chúa ta sinh ra.
Hát vang lên! Tiếng êm đềm ngợi khen mừng Cha chúng ta.

1.
Lòng Cha thương trần gian tội lỗi nhiều, mất phúc Thiên cung.
Con Chúa mới ra đời.
Lòng Cha thương trần gian tội lỗi nhiều, mất phúc Thiên cung.
Con Chúa mới ra đời.

2.
Từ nay con thực tâm theo Chúa, luôn lánh chước quỉ ma.
Cho đáng phúc Thiên đàng.
Từ nay con thực tâm theo Chúa luôn lánh chước quỉ ma.
Cho đáng phúc Thiên đàng.

 

Thảo luận cho bài: "Chúa Sinh Ra"