Chúc Mừng Giáng Sinh

Tác giả:


Feliz Navidad
Mừng chúa sinh ra đời
Cầu chúc cho muôn người
Cuộc sống ấm no quên đi bao nhọc nhằn

Cùng nắm tay hát vang
Ngày giáng sinh an lành
Cầu chúc cho mỗi người
Hạnh phúc ước mơ trong hương bay ngọt ngào

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad.

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad.

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
F-rom the bottom of my heart.

We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
F-rom the bottom of our heart.

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad.

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad.

We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
F-rom the bottom of our heart.

We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
F-rom the bottom of our heart.

F-rom the bottom of my heart.

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad.

We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
F-rom the bottom of our heart.

We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
F-rom the bottom of our heart.

F-rom the bottom of my heart.
F-rom the bottom of my heart.

We wanna wish you
F-rom our hearts.

 

Thảo luận cho bài: "Chúc Mừng Giáng Sinh"