Chúc người chúc Tết

Tác giả:

Tú Xương
(1870 – 1907)

Lẳng lặng mà nghe tôi chúc ông
từ ngày ông chán cảnh người đông
ung dung thượng giới trời mây dạo
lều chõng long đong hết bận lòng.

Tôi lại mừng ông được tiếng sang
văn chương có giá chốn cung Hằng
dưới đây lạ lắm, nhiều thi phẩm
vừa bán, vừa cho vẫn ế hàng.

Thảo luận cho bài: "Chúc người chúc Tết"