Chửi khéo

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chửi khéo


Người nọ ngồi ăn uống thô lỗ, ngồi vào mâm là gắp lấy gắp để nhai nhồm nhoàm. Những người ngồi cùng mâm thấy thế hỏi:

– Ông tuổi gì?

Anh ta trả lời:

– Tôi tuổi tuất. Nhưng đang ăn, các ông hỏi làm gì?

Những người kia nói:

– Ồ, để chúng tôi đề phòng.

Anh ta hỏi lại:

– Tại sao lại phải đề phòng?

Những người kia nói:

– May mà ông cầm tinh con cầy. Chớ như ông cầm tinh con hổ thì anh em chúng tôi phải chạy trước!

Thảo luận cho bài: "Chửi khéo"