Chùm Hoa Phượng Nhỏ

Tác giả:


 

Trơ cành khẳng khiu
Không một chiếc lá
Chỉ còn mấy quả
Phượng già đen (? ? ? )
Trời xanh thật xanh
Chỉ một chấm đỏ
Chùm hoa phượng nhỏ
Nghe chừng mong manh
Người như làn gió (và)
Chùm hoa phượng nhỏ
Gặp nhau tình cờ
Em gặp anh tình cờ
Đêm nằm khó ngủ
Còn ngỡ chim bao (2)
Anh là gió… không hề ngừng thổi
Em… là chùm… phượng nhỏ thanh thanh
Một mai một mai
Gió thổi qua cành
Liễu trai một cõi
Mặc tình rong chơi (2)
Tình yêu (tình yêu)
Như trái chín mùi
Mà không thể hái
Ngậm ngùi chưa anh
Ngậm ngùi không anh
Xin đừng xin đừng
Cơn gió vô tình
Thổi qua chùm phượng nhỏ
Phượng lìa cành buông rơi
Làm rùng mình chơi vơi
Cuộc tình mình… buông… trôi.

 

Thảo luận cho bài: "Chùm Hoa Phượng Nhỏ"