Chứng Ngộ ?!

Tác giả:

một chiếc giày xưa trên gậy hoang 

nhìn quanh hoa nở tỏa hương vàng
cành cây chiếc lá tàn thu rụng
nghe tiếng chim hòa bước thế gian

niệm Phật cầu sanh niệm thoại đầu
vỡ từng mảnh vụng vỡ đêm thâu
lặng yên nghe tiếng thời gian gọi
biết có bên ta lẽ nhiệm mầu

cành lá vô ưu nhịp bước chân
Tung tăng dang cánh hái hoa gần
thở trong lồng ngực nghe tim đập
mái tóc hồn nhiên phủ xuống trần

đã chứng gì chưa cửa tử kề
niệm nào cho sáng nỗi u mê
tiền thân biền biệt lời ru dại
đợi trút làn hơi nhẹ bước về

Hương Việt

Thảo luận cho bài: "Chứng Ngộ ?!"