Chương C – Đoạn C1 – Khổ C1/1

Tác giả:

Chương C – Đoạn C1 – Khổ C1/1

Tự tòng biệt hậu phong sa (sương) Lũng
73. Minh nguyệt tri quân hà xứ túc
Cổ lai chinh chiến trường
Vạn lý vô nhân ốc
Phong ngao ngao (hề) đả đắc nhân nhan tiều (khẩn) (tụy)
77. Thủy thâm thâm (hề) khiếp đắc mã đề xúc
Thú phu chẩm cổ ngọa Long sa
Chiến sỹ bão an miên Hổ lục
Kim triêu Hán hạ Bạch Đăng thành (đạo)
81. Minh nhật Hồ khuy Thanh Hải khúc
Thanh Hải khúc thanh sơn cao phục đê
Thanh sơn tiền thanh khê đoạn phục tục
Thanh sơn thượng tuyết mông đầu
85. Thanh khê hạ thủy một phúc
Khả liên đa thiểu thiết y nhân
Tư quy đương thử sầu nhan xúc
(Đặng trần Côn)

———-

Từ ngày xa cách vào gió bụi
73. Trăng hay chàng ngủ đâu đêm tối
Xưa nay chốn chiến trường
Vạn dậm cảnh trơ trụi
Gió buốt buốt hề, mặt người thê lương
77. Nước sâu sâu hề, vó ngựa chùng mỏi
Đầu gác trống đồng, bãi cát lăn
Tay ôm yên ngọc, mồ cao gối
Bạch Đăng sáng sớm Hán theo đường
81. Thanh Hải ngày mai Hồ nhắm lối
Cạnh Thanh Hải, núi xanh thấp lại cao
Trên bích san, khe xanh đứt lại nối
Đầu đội tuyết lúc trèo non
85. Bụng ngâm nước khi lội suối
Khá thương bao kẻ khoác chinh y
Nhớ nhà tiều tụy lòng sầu tủi
(Nguyễn huy Hùng)

Thảo luận cho bài: "Chương C – Đoạn C1 – Khổ C1/1"