Chương C – Đoạn C3

Tác giả:

Lao dữ nhàn thùy dữ ngôn

121. Quân tại thiên nhai thiếp ỷ môn
Ỷ môn cố thiếp kim sinh phận
Thiên nhai khỉ quân bình sinh hồn
Bình sinh hồn tự tín tương tùy ngư thủy bạn
Kim sinh phận nả kham tương cách thủy vân thôn
Thiếp thân bất tưởng vi chinh phụ
Quân thân khỉ học vi vương tôn
Hà sự Giang nam dữ Giang bắc
Linh nhân sầu hiểu cánh (hựu) sầu hôn
Nhất cá thị phong lưu thiếu niên khách
131. Nhất cá thị thâm khuê thiếu niên hôn
Khả kham (liên) lưỡng niên thiếu
Thiên lý các hàn huyên
(Đặng trần Côn)

———-

Nhàn hay khổ ? ai ngó ngàng
121. Ngưỡng cửa chân mây khéo lỡ làng
Sao đành ngưỡng cửa duyên phần thiếp
Há phải chân mây số mệnh chàng
Số mệnh vẫn tin: gắn bó keo sơn một mối
Duyên phần đâu chịu: chia ly mây nước đôi đàng
Thiếp không ước hóa thành chinh phụ
Chàng chẳng mong phong tước bá vương
Sao chịu cảnh người nam kẻ bắc
Phải đành lòng sáng nhớ chiều thương
Một kẻ thanh niên, phong lưu tài tử
131. Một người thiếu nữ, khuê các nõn nường
Thương thay đôi niên thiếu
Tương tư vạn dậm trường
(Nguyễn huy Hùng)

Thảo luận cho bài: "Chương C – Đoạn C3"