Chương C – Đoạn C6 – Khổ C6/1

Tác giả:

Thiếp hữu Hán Cung thoa
Tằng thị giá thì tương tống lai
Bằng thùy ký quân tử
Biểu thiếp tương tư hoài
(Đặng Trần Côn)

———-

Thiếp có Hán cung thoa
Từng là ngày cưới tặng làm quà
Nhờ ai gởi quân tử
Tỏ bầy lòng thiết tha
(Nguyễn Huy hùng)

Thảo luận cho bài: "Chương C – Đoạn C6 – Khổ C6/1"