Chương Dương độ

Tác giả:

Nguyên nhân vô yếm tứ lăng xâm,
Bách vạn nam lai độc tựu cầm.
Tranh đạo chiết xung đa tương lược,
Thuỳ tri sát Thát thử nhân tâm.
Phân mao thế giới tồn chung cổ,
Đoạt sáo uy thanh thuyết chí câm (kim).
Cố độ thu phong trường tống khách,
Trung lưu hồi thủ nhất phi khâm.

Dịch nghĩa

Người Nguyên bao giờ cũng muốn (không chán) xâm lăng Việt Nam,
Trăm vạn quân đã kéo đến nước Nam để rồi bị giam cầm.
Họ đã suy nghĩ nhiều phương lược cướp đường phá xe của ta,
Nhưng không ai biết tấm lòng sát Đát dũng cảm của nhân dân Việt Nam.
Xưa nay thế giới đã phân ra biên cương các nước,
Uy thanh của việc cướp giáo giặc đến nay dân ta còn truyền tụng.
Bến xưa gió thu thổi hoài đưa tiễn khách,
Quay đầu nhìn nước chảy giữa dòng rồi khép áo lạnh.
Bến đò Chương Dương thuộc xã Chương Dương, huyện Thượng Phúc (nay là huyện Thường Tín, Hà Đông) nơi Trần Quang Khải đời Trần đánh bại quân Nguyên.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Chương Dương độ"