Chương IX

Tác giả:

Hàng chúng tôi
hôm nay
mở cửa
Kính mời hải nội
chư quân tử
khai trương

Anh em can
Sao lại mở vào ngày giữa tháng
Lúc lần túi, đã bắt đầu thấy cạn
Vợ chồng
sửa soạn vặc nhau
Một điếu thuốc lào tăng xin không có

Xin các anh đừng sợ
Hàng tôi mua không phải trả tiền ngay
Chỉ mong mọi người
khi ra khỏi cửa
Tình nước lặng buồm thổi khơi căng gió
Mộng đẹp bay chim ngày
Mắt mở to
nhìn đời
thẳng mặt
Nhích bàn tay
gần một bàn tay
Thêm một bước chờ
bờ xa gánh nặng
Thêm một thì thầm
xanh con đường vắng
Thêm một tình yêu
thêm một nụ cười
1959
(Nguồn: Tiền Phong cuối tuần)

Thảo luận cho bài: "Chương IX"