Chút Bẽ Bàng

Tác giả:

Giấc mộng thanh xuân đã ố vàng,
Ta ngồi góp nhặt mảnh hồn tan,
Thấy Em nhuộm tóc bên bàn phấn
Từng sợi sương pha chút bẽ bàng!

Thảo luận cho bài: "Chút Bẽ Bàng"