Chút Buồn Thôi !

Tác giả:

Chút Buồn Thôi !

Tuyết phủ trời đông réo nhạc buồn
Trời sầu ảm đạm tuyết trào tuôn
Người ơi ! tôi vẫn thầm thương nhớ
Nghe gió vi vu ngỡ gọi hồn

Vô tình năm tháng lặng lờ trôi
Mặc áo vu quy bước xuống đời
Tình cũ thơ xưa em gác bút
Dư hương tình dại chút buồn thôi !!!
Hương Việt

Thảo luận cho bài: "Chút Buồn Thôi !"