Chút Ca Dao

Tác giả:

Chuồn chuồn đậu ngọn cỏ may
Vui chi mà chợt hồn đây bồi hồi?
Chuồn chuồn đậu ngọn cỏ hôi
Vui chi mà nở trên môi nụ cười…?

Chuồn chuồn bay, chợt nhớ người
Hôm nào tan học cùng xuôi đường về!

Thảo luận cho bài: "Chút Ca Dao"